ساخته شده با افتخار در ایران
ساخته شده با افتخار در ایران
ما بر این باوریم که کالای ساخت ایران می‌تواند فضایی برای توسعه‌ای موفق ایجاد کند. همچنین حمایت از کیفیت بالای تولیدات آنها زیربنایی برای انسجام سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و بازار کار خواهد بود.
 
 

چرا گروه صنعتی فکور