بسته بندی باقالی پلو

محصولات


بسته بندی باقالی پلو

مناسب جهت بسته بندی در آشپزخانه ها، کترینگ ،ادارات،سلف های دانشگاه و…

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی ماهیچه

محصولات


بسته بندی ماهیچه

مناسب جهت بسته بندی در آشپزخانه ها، کترینگ ،ادارات،سلف های دانشگاه و…

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی برنج تک پرسی

محصولات


بسته بندی برنج تک پرسی

مناسب جهت بسته بندی در آشپزخانه ها، کترینگ ،ادارات،سلف های دانشگاه و…

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی خورشت قیمه ،فسنجان،بادمجان

محصولات


بسته بندی خورشت قیمه ،فسنجان،بادمجان

مناسب جهت بسته بندی در آشپزخانه ها، کترینگ ،ادارات،سلف های دانشگاه و…

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی جوجه کباب

محصولات


بسته بندی جوجه کباب

مناسب جهت بسته بندی در آشپزخانه ها، کترینگ ،ادارات،سلف های دانشگاه و…

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی چلو کباب

محصولات


بسته بندی چلو کباب

مناسب جهت بسته بندی در آشپزخانه ها، کترینگ ،ادارات،سلف های دانشگاه و…

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی چلو مرغ

محصولات


بسته بندی چلو مرغ

مناسب جهت بسته بندی در آشپزخانه ها، کترینگ ،ادارات،سلف های دانشگاه و…

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی همبرگر

محصولات


بسته بندی همبرگر

مناسب جهت بسته بندی همبرگر ،کباب لقمه،استیک

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی میوه تازه

محصولات


بسته بندی میوه تازه

مناسب جهت بسته بندی انواع میوه تازه ودسر

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.

بسته بندی خشکبار

محصولات


بسته بندی خشکبار

مناسب جهت بسته بندی انواع خشکبار

دستگاه های ساخته شده توسط ما در مدل های متنوعی تولید می گردند و قادر به بسته بندی ظروف در ابعاد و اندازه های متنوع می باشند. استفاده از این دستگاه بسته بندی بسیار مقرون به صرفه می باشد و لازم به ذکر است که کار کردن با این دستگاه نیاز به تخصص خاصی نداشته و از طرفی می تواند به میزان بسیار چشمگیری در افزایش عمر ماندگاری محصولات کمک شایانی نماید.
مزایا
جلوگیری از آلودگی
قابلیت ماندگاری بیشتر
رقابت برتر در بازار های هدف
بدنه تمام استیل
قالب های الیاژی مقاوم به حرارت
سهولت تعویض قالب
تنوع نوع ماشین آلات
خدمات گسترده پس ازفروش

گروه صنعتی فکور تولید کننده و سازنده دستگاه های سیل وکیوم با سالها تجربه درخشان می باشد.